Tato stránka není nadále aktualizována. Prosím přejděte na :

centrum-harmonie.com

 

Život člověka je pouhou studijní lekcí. Zda obstojíme a pochopíme či nikoliv, je pouze na každém z nás. Smyslem a cílem lidského života je poučit se a získat poznání, abychom zvýšili své uvědomění.Abychom se naučili LÁSCE.

Největší chybou je, posuzuje-li lékař odděleně nemoc těla a nemoc duše. Obě složky přece nelze oddělit.

                                                                         Platon                   

Neexistuje žádný poradce nebo terapeut, který by na otázky klienta mohl lépe odpovědět, než je klient sám. Dobré rady či nařízení nemají sílu k tomu, aby změnili chod věcí.